Vetenskapliga studier om MSM

Det finns en hel del information om det populära tillskottet MSM som fått stor spridning på grund av dess påstådda effekter på ledhälsan, och helt ogrundade är inte dessa påståenden. Förutom att tusentals människor har testat att använda MSM och att de allra flesta som gjort det tycks känna av en märkbar effekt har flera studier utförts inom området. Här nedan kan du läsa om två av dessa som kan tyckas vara extra intressanta.

I en av dessa studier tittade man på huruvida MSM kan vara ett behjälpligt tillskott för patienter med artros och medföljande sjukdomssymptom såsom ledsmärta (1). Studien utfördes i form av en randomiserad, dubbelblindad placebostudie där 50 män och kvinnor i åldrarna 40-76 med knäartros deltog. Ungefär hälften av de deltagande fick 3 g MSM två gånger per dag medan den andra hälften fick placebo under en 12-veckorsperiod. Resultaten visade att gruppen som tagit MSM hade en signifikant reduktion av artrosrelaterad smärta jämfört med placebogruppen. Dock sågs ingen förbättring av rörlighet hos någon av grupperna. Utifrån detta drog forskarna alltså slutsatsen att 3 g MSM två gånger på dag faktiskt hjälper mot artrosrelaterad smärta och patienterna med hjälp av MSM kan få en förbättrad livskvalitet på grund av smärtlindring.

Nästa studie är även den utförd för att se hur en kombination av MSM och glukosamin kan påverka symptomen hos artrospatienter. I denna studie har dock ett så stort antal som 118 personer av blandat kön deltagit. Patienterna fick antingen 500 mg glukosamin, 500 mg MSM, glukosamin och MSM eller placebo tre gånger per dag i 12 veckor. Patienterna utvärderades 0 (före tillskottsintag), 2, 4, 8 och 12 veckor efter testperioden för att kontrollera tillskottets effekt och säkerhet. Efter att försöket genomförts såg forskarna till sin stora förundran att glukosamin och MSM både för sig och i kombination signifikant förbättrade tecken och symptom av artros jämfört med de placebobehandlade patienterna. Detta genom minskad smärta och svullnad.

Sammanfattning av studieresultaten:

Studie 1 (Efficacy of methylmethane (MSM) in osteoarthritis pain of the knee: a pilot clinical trial) Signifikant reduktion av artrosrelaterad smärta
Ingen förbättrad rörlighet
Studie 2 (Randomised, Double-Blind, Parallel, Placebo-Controlled Study of Oral Glucosamine, Methylsulfonylmethane and their Combination in Osteroarthritis) Glukosamin och MSM både för sig och i kombination förbättrade artrossymptomen
Glukosamin och MSM minskade både smärta och svullnad

 

Referenser

  • Efficacy of methylmethane (MSM) in osteoarthritis pain of the knee: a pilot clinical trial. Kim LS, Axelrod LJ, Howard P, Buratovich N, Waters RF. Osteroarthritis Cartilage. 2006 Mar;14(3):286-94.
  • Randomised, Double-Blind, Parallel, Placebo-Controlled Study of Oral Glucosamine, Methylsulfonylmethane and their Combination in Osteroarthritis. Usha PR, Naidu MU. Clin Drug Investig. 2004; 24(6):353-63.